Cách tạo các kiểu gạch chân dưới chữ trong Word nhanh chóng

Trong việc soạn thảo, một số loại văn bản đặc thù như đơn từ, văn bản hành chính chúng ta cần thực hiện gạch chân dưới từ hoặc đoạn văn, ví dụ như “Độc lập -Tự do – Hạnh phúc”. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ tới các bạn Cách tạo các kiểu … Đọc tiếp