Hướng dẫn tạo đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint

Việc tạo đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint giúp bạn khống chế tốt hơn khoảng thời gian giảng bài, hay hùng biện của mình. Cùng theo dõi chi tiết và thực hiện cùng bài viết dưới đây.

Cách tạo From đồng hồ đếm ngược trên PowerPoint

Bước 1

Đầu tiên bạn mở file PowerPoint cần tạo From đồng hồ đếm ngược lên => Tại đây bạn click vào menu File.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (1)

Bước 2

Rồi bạn click chọn Options.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (2)

Bước 3

Tại hộp thoại Options => bạn mở tab Customize Ribbon => và tích chọn Developer => sau đó nhấn OK để thêm tab Developer ra ngoài thanh Ribbon.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (3)

Bước 4

Sau đó, tại giao diện file chính của file PowerPoint => bạn click mở tab Devoloper => rồi chọn Visual Basic.

Hoặc bạn có thể nhấn tổ hợp phím Alt + F11 để mở nhanh cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (4)

Để mở trình VBA, tại đây bạn click vào Insert, và chọn Module.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (5)

Bước 5

Rồi bạn copy đoạn code sau:

Sub dem_nguoc()
Dim oshp As Shape
Dim oshpRng As ShapeRange
Dim osld As Slide
Dim oeff As Effect
Dim i As Integer
Dim Iduration As Integer
Dim Istep As Integer
Dim dText As Date
Dim texttoshow As String
On Error GoTo errhandler
If ActiveWindow.Selection.ShapeRange.Count > 1 Then
MsgBox “Hay chon mot doi tuong la shape!”
Exit Sub
End If
Set osld = ActiveWindow.Selection.SlideRange(1)
Set oshp = ActiveWindow.Selection.ShapeRange(1)
oshp.Copy
Istep = 1   ‘thoi gian nhay tung hinh
Iduration = 120 ‘so giay can dem
For i = Iduration To 0 Step -Istep
Set oshpRng = osld.Shapes.Paste
With oshpRng
.Left = oshp.Left
.Top = oshp.Top
End With
dText = CDate(i 3600 & “:” & ((i Mod 3600) 60) & “:” & (i Mod 60))
If Iduration < 60 Then
texttoshow = Format(dText, “Ss”)
Else
If Iduration < 3600 Then
texttoshow = Format(dText, “Nn:Ss”)
Else
texttoshow = Format(dText, “Hh:Nn:Ss”)
End If
End If
oshpRng(1).TextFrame.TextRange = texttoshow
Set oeff = osld.TimeLine.MainSequence.AddEffect(oshpRng(1), msoAnimEffectFlashOnce, , msoAnimTriggerAfterPrevious)
oeff.Timing.Duration = Istep
Next i
oshp.Delete
Exit Sub
errhandler:
MsgBox “**ERROR** – Ban chua chon doi tuong?”
End Sub

=> Và Paste vào hộp thoại Presentation1 Module (Code). Bạn có thể thay đổi thời gian điếm ngược (tính theo giây) nếu cần.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (6)

Bước 6

Tiếp theo, bạn quay về giao diện PowerPoint => rồi chon tab Insert => nhấn vào nút Shapes => và bạn chọn khung From bất kỳ, theo nhu cầu sử dụng của bạn.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (7)

Bước 7

Và kéo chuột để tạo Form => sau đó click vào tab Format => chọn Resize From tại phần Shapes Styles.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (8)

=> Sau đó click chuột phải vào From hình chọn Edit Text.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (9)

Bước 8

Và nhập một ký tự bất kỳ vào đây => thực hiện Resize kiểu chữ => sau đó mở tab Developer => và chọn Macros.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (10)

Bước 9

Tại hộp thoại Macros => bạn click chọn dem_nguoc => rồi nhấn Run để chạy code VBA.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (11)

Cuối cùng ta có được kết quả như hình bên dưới.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (12)

=> Và bây giờ thì bạn có thể nhấn phím F5 trên bàn phím để chạy file PowerPoint, cũng như Test thử Form đếm ngược vừa tạo.

cach-tao-dong-ho-dem-nguoc-tren-powerpoint (13)

Lời Kết

Okay, như vậy là mình vừa hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn tạo đồng hồ đếm ngược trong PowerPoint rồi  nhé. Nói chung là cách thực hiện cũng rất đơn giản và không có gì khó khăn cả phải không nào 😀

Đến đây thì bài viết cách tạo đồng hồ đếm ngược trên PowerPoint của mình cũng xin được tạm dừng. Hi vọng thủ thuật này sẽ hữu ích với các bạn.

Chúc các bạn thành công !

Viết một bình luận